2017-01-28 gjordes en del andra ändringar på min hemsida, se längt ner på denna sida Mer om Åkes och Gunnels övriga släkt kommer så småningom om jag orkar och links2 kallas nu med en del skolkort från 1940-50talet för skolkort för Åke Karlsson. PS! namn på en del skolkamrater finns antecknade på orginalets baksida om intresse finns. 2017-01-28 gjordes också en del andra ändringar på min hemsida, OBS!
links2 see earlier older genealogy and links3 changed 2008 and is now links is called memories of Ulf and all links are changed in jan 2013. I have changed this link for some other reason, when Ulf tragic left his life in may 2012 and now a copy of some memory picture of flowers from friends) which can be seen in link memories of Ulf. Later this links2 will be changed to some schoolpictures from Åkes life and can 2017-01-28 be seen in the meny of this homepage

Matteus folkskola 1943

Matteus folkskola 1947

arbetsstuga Västmannagatan 92 1944-45

Vasa Realskola< 1949

Vasa Realskola klass T4-T5

HTL 1957-58

Nedan en bild på Åke och Hans Rundvall 1958 där vi arbetade på 1950talet vid Stora cyklotronen Nobelinstitutet i Frescati samt en bild på cyklotronen nedan . 2017-01-26 ett minne från upptäckten av grundämnet Nobelium som det påstås eller konstaterades att 5 atomer hittades! OBS! bilden på cyklotronen finns med i menyn på links2 ?