En liten översiktskarta över omgivningarna kring Björksebo
overwiev above surroundings Björksebo

                                      Här fortsätter vägen mot Vimmerby (Way towards Vimmerby)

                                                               Här fortsätter vägen mot Vena och Hultsfred
                                                               (Way towards Vena and Hultsfred)