Om du är intresserad av spegelmakaren Anders Carlson (=AC) i Norrköping.
Se boken om SPEGLAR av Torsten Sylve'n och Elsebeth Welander-Berggren.
Rev 24082014 Se Akes slaektforskning i menyn

Anders hade en son spegelmakaren Anders Magnus Carlsson (=AMC) gift med Anna Sofia Falkengren(=ASF)
ASF dotter till spegelmakaren Niclas Falkengren i Jönköping
Beträffande AC, Se vidare nedan samt i menyn till vänster tex ASF och Akesslaektforskning samt också om en del andra släktingar
namnförkortningar och bilder se menyn
NYTT 2011 i december Anders Carlsson spegelmakare från Norrköping född omkring 1738 men var?AC bör vara min ff-ff-ff.
2003 i februari. Spegel tillverkad och signerad av Anders Carlsson med Hallstämpel.
Fanns i mars 2003 i en antikvitetsaffär på Arsenalsgatan 5 i Stockholm. Pris 65000:-


Se även min släktforskning om AMC son till AC på bl a DISBYT
beträffande bilder i Göteborgssläkten se ASF i menyn

The people named below is relatives for Åke Myrenäs and can be searched in the menu rev 2013-10-16, +2013-11-05
Anders Carlsson = AC släkting som bör vara min ff-ff-ff född omkring 1738 men var?
Han skrevs in som glasmästarlärling 1761-04-03 hos mäster Anders Wingmark i Norrköping och skrevs ut 1765-08-30
enl Karin Uhrvik (vid sökning 2010-01-01 på anbytarforum)
Anders Carlsson fick sitt Privilegium 1772 (1771-03-20?) och vigdes med Britta Christina Ekbeck 1769-12-26 (Ekbäck?)
(också enl Karin Uhrvik vid sökning 2011-08-25 på anbytarforum)
Anders kanske konserverade madame enkan Ekbeck (kanske dotter till glasmästaren Jöns Christopher Ekebeck född 1710?) (enl sökning av Kristina Edström 2003-11-27)
Lite konstigt att vigsel skedde 1769 om Britta Christina Ekbeck då var enka till Jöns Ekebeck som dog 1777
Ett vigselbevis finns från en mantalslängd i Norrköping nr 51 av Åke. (vad menas med Dal? tror att det ingår i norra kvarteret)
Det finns också flera Ekebeckare? bl a en far Sven Ekebeck till en dotter Brita Chatarina Ekebeck född 1755-11-24???
enl sökning på anbytarforum under de senaste 5 åren
(i vilka län eller landskap finns namnet Ekebeck eller Ekbeck Ekbäck registreade?)
AC och NF var båda SPEGELMAKARE och finns reg på på bl a DISBYT
samt enl boken om SPEGLAR av Torsten Sylve'n och Elsebeth Welander-Berggren

14 nov 2016 prel ett försök nedan med en annan bild för Åke. Jag var sommarbarn hos Amy och Elof Eriksson och vill tillägna Stellan, Anita, Monika och Kaj ett tack för många sommarminnen.Ska försöka bifoga en annan bild men har problem med att skapa ett bra sätt att överföra.