Om torpinventering
Om någon är intresserad av torpinventering så finns en sammanställning av många torpnamn (f n över 200st) i både Överenhörna och Ytterenhörna från omkring 1760-talet och framåt. Många av dessa är nog bara stenhögar men om någon kan bidra till var dessa platser låg och vilka personer som bodde där går det att vända sig till Birger eller Åke.

Utgåva 2 2000-09-24 infogning av  ortregister
Översikt samt kontroll av ortsregister, husförhörslängder, födelse-, dop-, vigsel-, död och  begravningsböcker samt sockenstämmprotokoll för Enhörna. Tidsperiod mellan omkring 1765 till 1850
Avsikten med kontrollen är att se hur många personer (och i mån av tid vilka) som levde i traktens orter under denna tidsperiod  samt utröna platsernas läge. En torpinventering är tidigare gjord och pågår fortfarande av Birger Artursson varför översikten är tänkt främst  för att bl a förenkla för dem som är intresserade av  att söka efter ev anfäder.
På Södertälje stadsbibliotek finns mikrofilm bl a två filmrullar MN1003 och MN1004 som handlar om både Överenhörna och Ytterenhörna. Kontakta Åke Myrenäs för närmare upplysningar.